[][src]Module xmlns::dcmi

The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

Constants

NS_ABSTRACT_MODEL

The DC Abstract Model
http://purl.org/dc/dcam/

NS_ELEMENTS

The Elements Namespace
http://purl.org/dc/elements/1.1/

NS_TERMS

The Terms Namespace
http://purl.org/dc/terms/

NS_TYPE

The DCMI-Type Namespace
http://purl.org/dc/dcmitype/