Attribute Macro no_panic::no_panic

source ·
#[no_panic]