shakmaty-syzygy 0.12.1

Probe Syzygy tablebases
Documentation