runng 0.3.2

High-level wrapper around nng (Nanomsg-Next-Generation) aka Nanomsg2