Attribute Macro waiter_codegen::provides[][src]

#[provides]