Constant tree_sitter_tlaplus::HIGHLIGHTS_QUERY

source ·
pub const HIGHLIGHTS_QUERY: &str = "; ; Intended for consumption by GitHub and the tree-sitter highlight command\n; ; Default capture names found here:\n; ; https://github.com/tree-sitter/tree-sitter/blob/f5d1c0b8609f8697861eab352ead44916c068c74/cli/src/highlight.rs#L150-L171\n; ; In this file, captures defined earlier take precedence over captures defined later.\n\n; TLA\u{207a} Keywords\n[\n \"ACTION\"\n \"ASSUME\"\n \"ASSUMPTION\"\n \"AXIOM\"\n \"BY\"\n \"CASE\"\n \"CHOOSE\"\n \"CONSTANT\"\n \"CONSTANTS\"\n \"COROLLARY\"\n \"DEF\"\n \"DEFINE\"\n \"DEFS\"\n \"DOMAIN\"\n \"ELSE\"\n \"ENABLED\"\n \"EXCEPT\"\n \"EXTENDS\"\n \"HAVE\"\n \"HIDE\"\n \"IF\"\n \"IN\"\n \"INSTANCE\"\n \"LAMBDA\"\n \"LEMMA\"\n \"LET\"\n \"LOCAL\"\n \"MODULE\"\n \"NEW\"\n \"OBVIOUS\"\n \"OMITTED\"\n \"ONLY\"\n \"OTHER\"\n \"PICK\"\n \"PROOF\"\n \"PROPOSITION\"\n \"PROVE\"\n \"QED\"\n \"RECURSIVE\"\n \"SF_\"\n \"STATE\"\n \"SUBSET\"\n \"SUFFICES\"\n \"TAKE\"\n \"TEMPORAL\"\n \"THEN\"\n \"THEOREM\"\n \"UNCHANGED\"\n \"UNION\"\n \"USE\"\n \"VARIABLE\"\n \"VARIABLES\"\n \"WF_\"\n \"WITH\"\n \"WITNESS\"\n (address)\n (all_map_to)\n (assign)\n (case_arrow)\n (case_box)\n (def_eq)\n (exists)\n (forall)\n (gets)\n (label_as)\n (maps_to)\n (set_in)\n (temporal_exists)\n (temporal_forall)\n] @keyword\n\n; PlusCal keywords\n[\n \"algorithm\"\n \"assert\"\n \"await\"\n \"begin\"\n \"call\"\n \"define\"\n \"either\"\n \"else\" \n \"elsif\"\n \"end\"\n \"fair\"\n \"goto\"\n \"if\" \n \"macro\"\n \"or\"\n \"print\"\n \"procedure\"\n \"process\"\n \"return\"\n \"skip\"\n \"variable\"\n \"variables\"\n \"when\"\n \"with\"\n \"then\" \n (pcal_algorithm_start)\n (pcal_end_either)\n (pcal_end_if)\n (pcal_process (\"=\"))\n (pcal_with (\"=\"))\n] @keyword\n\n; Literals\n(binary_number (format) @keyword)\n(binary_number (value) @number)\n(boolean) @number\n(boolean_set) @type\n(hex_number (format) @keyword)\n(hex_number (value) @number)\n(int_number_set) @type\n(nat_number) @number\n(nat_number_set) @type\n(octal_number (format) @keyword)\n(octal_number (value) @number)\n(real_number) @number\n(real_number_set) @type\n(string) @string\n(escape_char) @string.special\n(string_set) @type\n\n; Namespaces and includes\n(extends (identifier_ref) @module)\n(instance (identifier_ref) @module)\n(module name: (_) @module)\n(pcal_algorithm name: (identifier) @module)\n\n; Constants and variables\n(constant_declaration (identifier) @constant)\n(constant_declaration (operator_declaration name: (_) @constant))\n(pcal_var_decl (identifier) @variable.builtin)\n(pcal_with (identifier) @variable.parameter)\n((\".\") . (identifier) @attribute)\n(record_literal (identifier) @attribute)\n(set_of_records (identifier) @attribute)\n(variable_declaration (identifier) @variable.builtin)\n\n; Parameters\n(choose (identifier) @variable.parameter)\n(choose (tuple_of_identifiers (identifier) @variable.parameter))\n(lambda (identifier) @variable.parameter)\n(module_definition (operator_declaration name: (_) @variable.parameter))\n(module_definition parameter: (identifier) @variable.parameter)\n(operator_definition (operator_declaration name: (_) @variable.parameter))\n(operator_definition parameter: (identifier) @variable.parameter)\n(pcal_macro_decl parameter: (identifier) @variable.parameter)\n(pcal_proc_var_decl (identifier) @variable.parameter)\n(quantifier_bound (identifier) @variable.parameter)\n(quantifier_bound (tuple_of_identifiers (identifier) @variable.parameter))\n(unbounded_quantification (identifier) @variable.parameter)\n\n; Operators, functions, and macros\n(function_definition name: (identifier) @function)\n(module_definition name: (_) @module)\n(operator_definition name: (_) @operator)\n(pcal_macro_decl name: (identifier) @function)\n(pcal_macro_call name: (identifier) @function)\n(pcal_proc_decl name: (identifier) @function)\n(pcal_process name: (identifier) @function)\n(recursive_declaration (identifier) @operator)\n(recursive_declaration (operator_declaration name: (_) @operator))\n\n; Delimiters\n[\n (langle_bracket)\n (rangle_bracket)\n (rangle_bracket_sub)\n \"{\"\n \"}\"\n \"[\"\n \"]\"\n \"]_\"\n \"(\"\n \")\"\n] @punctuation.bracket\n[\n \",\"\n \":\"\n \".\"\n \"!\"\n \";\"\n (bullet_conj)\n (bullet_disj)\n (prev_func_val)\n (placeholder)\n] @punctuation.delimiter\n\n; Proofs\n(assume_prove (new (identifier) @variable.parameter))\n(assume_prove (new (operator_declaration name: (_) @variable.parameter)))\n(assumption name: (identifier) @constant)\n(pick_proof_step (identifier) @variable.parameter)\n(proof_step_id \"<\" @punctuation.bracket)\n(proof_step_id (level) @tag)\n(proof_step_id (name) @tag)\n(proof_step_id \">\" @punctuation.bracket)\n(proof_step_ref \"<\" @punctuation.bracket)\n(proof_step_ref (level) @tag)\n(proof_step_ref (name) @tag)\n(proof_step_ref \">\" @punctuation.bracket)\n(take_proof_step (identifier) @variable.parameter)\n(theorem name: (identifier) @constant)\n\n; Comments and tags\n(block_comment \"(*\" @comment)\n(block_comment \"*)\" @comment)\n(block_comment_text) @comment\n(comment) @comment\n(single_line) @comment\n(_ label: (identifier) @tag)\n(label name: (_) @tag)\n(pcal_goto statement: (identifier) @tag)\n\n; Put these last so they are overridden by everything else\n(bound_infix_op symbol: (_) @function.builtin)\n(bound_nonfix_op symbol: (_) @function.builtin)\n(bound_postfix_op symbol: (_) @function.builtin)\n(bound_prefix_op symbol: (_) @function.builtin)\n((prefix_op_symbol) @function.builtin)\n((infix_op_symbol) @function.builtin)\n((postfix_op_symbol) @function.builtin)\n\n; Reference highlighting\n(identifier_ref) @variable.reference\n((prefix_op_symbol) @variable.reference)\n(bound_prefix_op symbol: (_) @variable.reference)\n((infix_op_symbol) @variable.reference)\n(bound_infix_op symbol: (_) @variable.reference)\n((postfix_op_symbol) @variable.reference)\n(bound_postfix_op symbol: (_) @variable.reference)\n(bound_nonfix_op symbol: (_) @variable.reference)\n";