Type Definition tonic::metadata::AsciiMetadataKey

source ·
pub type AsciiMetadataKey = MetadataKey<Ascii>;
Expand description

An ascii metadata key.