[][src]Crate skip_do

Structs

SkipDoIterator

An iterator that skip items and use skipped items.

Traits

SkipDo