1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
use std::net::{
  Ipv4Addr, Ipv6Addr, SocketAddrV4, SocketAddrV6, TcpListener, ToSocketAddrs, UdpSocket,
};
use rand::prelude::*;

pub type Port = u16;

// Try to bind to a socket using UDP
fn test_bind_udp<A: ToSocketAddrs>(addr: A) -> Option<Port> {
  Some(UdpSocket::bind(addr).ok()?.local_addr().ok()?.port())
}

// Try to bind to a socket using TCP
fn test_bind_tcp<A: ToSocketAddrs>(addr: A) -> Option<Port> {
  Some(TcpListener::bind(addr).ok()?.local_addr().ok()?.port())
}

/// Check if a port is free on UDP
pub fn is_free_udp(port: Port) -> bool {
  let ipv4 = SocketAddrV4::new(Ipv4Addr::LOCALHOST, port);
  let ipv6 = SocketAddrV6::new(Ipv6Addr::LOCALHOST, port, 0, 0);

  test_bind_udp(ipv6).is_some() && test_bind_udp(ipv4).is_some()
}

/// Check if a port is free on TCP
pub fn is_free_tcp(port: Port) -> bool {
  let ipv4 = SocketAddrV4::new(Ipv4Addr::LOCALHOST, port);
  let ipv6 = SocketAddrV6::new(Ipv6Addr::LOCALHOST, port, 0, 0);

  test_bind_tcp(ipv6).is_some() && test_bind_tcp(ipv4).is_some()
}

/// Check if a port is free on both TCP and UDP
pub fn is_free(port: Port) -> bool {
  is_free_tcp(port) && is_free_udp(port)
}

/// Asks the OS for a free port
fn ask_free_tcp_port() -> Option<Port> {
  let ipv4 = SocketAddrV4::new(Ipv4Addr::LOCALHOST, 0);
  let ipv6 = SocketAddrV6::new(Ipv6Addr::LOCALHOST, 0, 0, 0);

  test_bind_tcp(ipv6).or_else(|| test_bind_tcp(ipv4))
}

/// Picks an available port that is available on both TCP and UDP
/// ```rust
/// use portpicker::pick_unused_port;
/// let port: u16 = pick_unused_port().expect("No ports free");
/// ```
pub fn pick_unused_port() -> Option<Port> {
  let mut rng = rand::thread_rng();

  // Try random port first
  for _ in 0..10 {
    let port = rng.gen_range(15000, 25000);
    if is_free(port) {
      return Some(port);
    }
  }

  // Ask the OS for a port
  for _ in 0..10 {
    if let Some(port) = ask_free_tcp_port() {
      // Test that the udp port is free as well
      if is_free_udp(port) {
        return Some(port);
      }
    }
  }

  // Give up
  None
}

#[cfg(test)]
mod tests {
  use super::pick_unused_port;

  #[test]
  fn it_works() {
    assert!(pick_unused_port().is_some());
  }
}