[][src]Crate mdbook_cat_prep

cat-prep

vstupní bod knihovny, obsahuje většinu funkcionality tohoto preprocesoru.

Za zmínku stojí zejména moduly cat_context a render.

Modules

cat_context

modul obsahující kontext cat-prepu

error

modul obsahující chybový typ cat-prepu

models

modul obsahující jednotlivé objektu cat-prepu

render

modul obsahující renderovací funkce tohoto preprocessoru

Structs

Cat

Samotný preprocesor. . Tento preprocesor nepotřebuje žádný state, mimo CatContext, který je ale hned využit. Proto si postačí s jednotkovou strukturou.