1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
use super::errors::*;
use super::Pipeline;

use raw::*;

pub struct SpirPipeline {
  id: ProgramId,
}

impl Pipeline for SpirPipeline {
  fn get_id(&self) -> ProgramId {
    self.id
  }
}

impl SpirPipeline {
  pub fn new(
    vertex_shader: Option<&[u8]>,
    geometry_shader: Option<&[u8]>,
    fragment_shader: Option<&[u8]>,
  ) -> Result<SpirPipeline> {
    let program_id: ProgramId;

    unsafe {
      program_id = create_program();
    }

    let shader_types = [
      ShaderType::Vertex,
      ShaderType::Geometry,
      ShaderType::Fragment,
    ];
    unsafe {
      for (i, binary) in [vertex_shader, geometry_shader, fragment_shader]
        .iter()
        .enumerate()
      {
        if let Some(binary) = *binary {
          let shader_id = create_shader(shader_types[i]);

          // Load binary and specialize it
          shader_binary(shader_id, binary).chain_err(|| "Could not compile shader binary")?;
          specialize_shader(shader_id).chain_err(|| "Could not specialize shader")?;

          // Check compile status
          if !get_shader_compiled(shader_id) {
            let shader_info_log =
              get_shader_info_log(shader_id).chain_err(|| "Could not retrieve shader compilation log")?;

            bail!(shader_info_log);
          }

          attach_shader(program_id, shader_id).chain_err(|| "Could not attach shader")?;
        }
      }

      link_program(program_id).chain_err(|| "Could not link program")?;
    }

    Ok(SpirPipeline { id: program_id })
  }

  pub fn bind(&self) -> Result<()> {
    unsafe { use_program(self.id).chain_err(|| "Could not bind program") }
  }

  pub fn get_id(&self) -> ProgramId {
    self.id
  }
}

impl Drop for SpirPipeline {
  fn drop(&mut self) {
    unsafe {
      delete_program(self.id);
    }
  }
}