Constant lliw::BG_WHITE[][src]

pub const BG_WHITE: &str = "";