Struct domain::utils::netdb::ProtoEnt[][src]

pub struct ProtoEnt {
    pub name: String,
    pub aliases: Vec<String>,
    pub proto: u8,
}

Fields

Methods

impl ProtoEnt
[src]

Important traits for ProtoIter

Auto Trait Implementations

impl Send for ProtoEnt

impl Sync for ProtoEnt